Democrazy

Democrazy-sovellus tuo demokratian ja vaikuttamisen tälle vuosituhannelle. Tämän uuden sovelluksen ansiosta edustajien ja kansalaisten välinen vuorovaikutus saa aivan uudet ulottuvuudet! […]